97034312_553880695275015_3749723255062134784_o.jpg-me

So­si­aa­li­pe­da­gogo­gi­nen he­vos­toi­min­ta

So­si­aa­li­pe­da­go­gi­ses­sa hevostoiminnassa keskiössä on hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen kantavina elementteinä ovat läsnäolo, inhimillisyys, hyväksyntä, tasaveroinen ja aito kohtaaminen.


Toiminta on tavoitteellista ja  merkityksellistä. Toiminnassa tähdätään sosiaaliseen kasvuun,  hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Työskentely voi olla ennaltaehkäisevää tai korjaavaa. 


Asiakas nähdään ainutkertaisena, sosiaalisena ja ainaoppivana.


Toiminnan avulla ihmiset saavat kokemuksen yhdessä tekemisestä, osallistumisesta ja vastuun kantamisesta turvallisessa ilmapiirissä. 


woman in white long sleeve shirt and red and black floral bikini bottom sitting on ground

He­vo­sa­vus­tei­nen neu­rop­sy­kiat­ri­nen valmennus

Hevosavusteinen  neuropsykiatrinen valmennus on yhdistelmä neuropsykiatrista valmennusta, sekä hevosavusteista työskentelyä. Valmennuksen keskiössä on ratkaisukeskeisyys, positiivinen pedagogiikka, vahvuustyöskentely, sekä omien voimavarojen etsiminen. 

Hevosen läsnäolo pysäyttää tähän hetkeen, sekä lisää sitoutuneisuutta valmennukseen. Valmennuksessa tuetaan elämänhallinta- ja arjen taitoja, kehitetään myönteistä ajattelua ja myönteisiä toimintatapoja, sekä harjoitellaan  oman toiminnan ohjauksen taitoja yksilöllisten tavoitteiden mukaan.  Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä.

Hevosavusteisessa nepsy- valmennuksessa hevonen toimii ammattilaisen  työparina. Hevonen toimii motivaattorina, aktivoijana ja auttajana  matkalla valmentautujan tavoitteisiin. Eläimellä on rauhoittava ja mielihyvää tuottava vaikutus. Hevonen auttaa  ihmistä löytämään yhteyden omiin tunteisiin, minkä myötä uskallamme  ilmaista tunteitamme rohkeammin myös ihmisille. Tallin toimintaympäristö  on monipuolinen sekä tukee toimijuutta. Työskentely eläinten kanssa kehittää asiakkaan tunnetaitoja; Omien  tunteiden tunnistamisen, ilmaisun ja säätelyn ohella kehittyvät  vuorovaikutustaidot, työskentelyn antaessa eväitä arkielämän  sosiaaliseen kanssakäymiseen.   

Valmennus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on  neuropsykiatrisia oireita mm. ADHD/ADD, tourette, autismikirjon häiriö,  uhmakkuus tai käytöshäiriöitä. Haasteita voi olla oman toiminnan ohjauksessa, tunne-elämän säätelyssä tai vuorovaikutuksessa. Valmennusta voidaan käyttää myös lasten ja nuorten psykiatrissa ja kehityksellisissä  vaikeuksissa. Et kuitenkaan tarvitse diagnoosia tullaksesi  valmennukseen.  
unsplash-TzCCnPP3v3E-me

Am­ma­til­li­nen tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­ta

Ammatillista tukihenkilö toimintaa voidaan tehdä eläinavusteisesti hevostallilla  tai muualla toimien. Toimimme tallin eläimien kanssa. Tallilla asuu hevosia, poneja, lampaitaja  aaseja. Eläimen  läsnöolo tutkitusti motivoi ja sitouttaa sekä tuo lisäarvoa toimintaan.  Eläin lisää myös huumoria ja leikkisyyttä.


Ammatillinen tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta säännöllisesti, auttaen ja tukien häntä ennalta sovittuja tavoitteita kohti. Työskentelyn tavoitteet ja toteutusmuodot sovitaan yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 


Tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­nan kesto ja tavoitteet täsmennetään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. 

Lähtökohtana on, että tavoitteiden toteutumista ja palvelun jatkoa arvioidaan yhteistapaamisissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa sovituin välein.


Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakaina oleville lapsille ja nuorille.

1629658308491_IMG_0609.jpg-me

He­vos­tal­lin muu toiminta

Tule tutustumaan Hevostalli Paradiseen ja sen mukaviin eläimiin. Sijaitsemme luonnon rauhassa rennossa talliympäristössä. Tallimme on rakennettu myös erityisryhmiä ajatellen.  

Nautitaan hetkestä rapsutellen tilan eläimiä. Voit halutessasi sisällyttää vierailuun kahvihetken tai hevostalutuksen. Pihasta löytyy grillipaikka sekä metsän siimeksestä nuotiopaikka.

Tallin eläimet ovat kilttejä ja tottuneet lapsiin.

Tallilla pidetään erilaisia teema päiviä lapsille ja perheille mm. Lastenlauantai.  

maatila.jpg-me

Hinnasto

hintoihin laskettu alv 0/ 10% / 24% 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

yksilö  1h- 1,5 h

yksilö ( 5krt kortti )


ryhmä ( 2- 4 hlö ) 1,5 h

(ryhmässä tarvittaessa kaksi ohjaajaa)60 - 70 € hlö

280 - 330 €  Pyydä tarjous!

Hevosavusteinen neuropsykiatrinen valmennus

Tutustumiskäynti 

( 30-60min )

70€ / 60 min30€


Ammatillinen tukihenkilötoiminta

eläinavusteisesti


60€ /1h

110€ /2h

150€ /3h 


Hevostallin ohjatut tilavierailut

perhe max 5hlö

(sis. talutuksen)

Isompi ryhmä

(esim. erityisryhmät)

Teemapäivät
50€

Pyydä tarjous!

Ilmoitetaan erikseen

Yh­teys­tie­dot

Hevostallin pitäjä:

Eila Yli-Piipari 

puh. 0408274289

eila@hevostalliparadis.fi


Hevosavusteinen toiminta:

Jenni Kanerva

 puh. 0407004489

jenni@hevostalliparadis.fi

Linkit

www.hevostoiminta.net

www.neu­rop­sy­kiat­ri­set­val­men­ta­jat.fi

www.horsehaytec.fi


He­vos­tal­li Paradis

Paratiisikuja 35

04390 JÄNIKSENLINNA

© Kaikki oikeudet pidätetään.